Geometria včelína

Geometria včelína je konštruovaná v princípe posvätnej geometrie. Táto geometria je základnou stavebnou formou nás a všetkého prejaveného života. Je to základný jazyk vesmíru. Vnímaním posvätnej geometrie dochádza k prepojovaniu pravej a ľavej mozgovej hemisféry, teda k zjednocovaniu polarít kedy vstupujeme do vedomia Jednoty. Kvet životaKvet života

Kvet života ako symbol posvätnej geometrie je nositeľom skrytých významov a predstavuje prepojenie všetkého existujúceho tu na Zemi. Kvet života sa nazýva kvetom preto, že predstavuje cyklus ovocnémho stromu. Ovocný strom vytvára kvety, ktoré prechádzajú metamorfózou a stáva sa z nich ovocie. Ovocie v sebe obsahuje semeno, z ktorého keď spadne na zem, opäť vyrastie ďalší strom. Je to cyklus prírody, nekonečne sa opakujúci, ktorý je zdrojom čistého vedomia. Kvet života môžeme geometricky zakresliť aj ako 6-uholník čo predstavuje základ včelej bunky. A práve preto som si tento tvar vybral ako základný tvar api domčeka. Všetky strany sú rovnaké nielen na vonok, ale aj vnútorná konštrukcia je postavená v princípe posvätnej geometrie, kde sú dodržané presné rozmery a uhly. Zároveň sú to 2 trojuholníky otočené oproti sebe, ktoré sa pretínajú. Čiže symbol muža a žena, ktorí sa prelínajú. Alebo ako sa povie ako na nebi tak aj na zemi. Akokoľvek si to nazveme stále sa jedná o jednotu, ktorá je za dualitou.

A ako to včely vedia? nikto netuší, oni nad tým nerozmýšľajú ako my ľudia. Oni proste sú také od svojho prirodzenia:) A práve už len tento prirodzený tvar včelieho domčeka postaveného podľa posvätnej geometrii v tvare kvetu života blahodárne pôsobí na ľudský organizmus.

Pokiaľ Vás nevšedný tvar apidomčeka zaujal a chceli by ste si takýto postaviť doma, je možne si zakúpiť presnú stavebnú dokumentáciu v pdf formáte s 3D modelom, prierezmi materiálov a všetkým potrebným na základe čoho si ho budete vedieť postaviť. Pre bližšie informácie kontaktujte dodielne@dodielne.sk, alebo 0908727577